Talere

På kveldsmøtene

Her presenterer vi de som på ulike måter skal bidra på kveldsmøtene. De fleste av disse vil også i løpet av våren bli nærmere presentert på Metodistkirkens hjemmeside og lagt ut på facebooksidene til Metodistkirken i Norge og Metodistkirkens Sommerfest. Lik oss der, så får du stadige oppdateringer og presentasjoner.

Talere:

Anne Klitgaard Thompson taler torsdag kveld. Hun er prest i Metodistkirken i Danmark, kursleder for Cliff College om barns åndelige utvikling og tro, og underviser om barn, deres tro og plass i kirken.
Anne vil også ha et seminar om barns (og unges) plass i menigheten, deres tro og hvordan vi kan lære av dem.
Anne snakker dansk, men kommer til å snakke tydelig og langsomt.

Neal Christie taler lørdag kveld. Han jobber ved The General Board of Church and Society – kirkens internasjonale kontor for kirke og samfunn. Det ligger i Washington, på hjørnet mellom Capitol Hill og Supreme Court. Neal har reist verden rundt og jobbet med metodister i mange ulike land om hvordan vi forstår kirkens samfunnsansvar og hvordan vi engasjerer oss i samfunnet der vi bor eller tar tak i de store politiske spørsmålene.
Neal vil også ha et seminar om Metodistkirkens nye sosiale prinsipper.
Neal er amerikaner og vil snakke på engelsk, men prekenen hans vil bli tolket.

Ole Martin Andreassen er prest i Metodistkirken i Fredrikstad. Han er kjent som en kreativ prest som taler slik at både barn, unge og voksne synes det er spennende å høre på. Derfor skal han tale på gudstjenesten der hele Sommerfesten er tilstede.
Ole Martin har også ansvaret for kapellet, bønnestasjoner, forbønn og andre overraskelser i løpet av Sommerfesten.
Ole Martin er norsk og vil tale på norsk.

Møteledere:

Magnus Løvland er møteleder for kveldsmøtene på torsdag og lørdag. Magnus er leder for MNA - Metodistkirkens nasjonale arbeid, som bl.a. har et overordnet ansvar for Sommerfesten. Han har vært på Sommerfesten mange ganger, men da på leir, som leirleder eller leirsjef. Magnus er politi og på flyttefot østover.

Hilde Marie Movafagh er møteleder for kveldsmøtet på torsdag som vil være et litt annerledes kveldsmøte der hun samtaler med flere ulike gjester om det å være mistet, funnet eller på leting. Hilde Marie er koordinator for Sommerfesten og rektor for Metodistkirkens teologiske seminar.

Marianne Munz er leder for det aller største arrangementet på Sommerfesten - avslutningsgudstjenesten søndag formiddag. Det blir en livlig gudstjeneste som passer for både barn, unge og voksne. Marianne er også leirprest på tweensleiren denne Sommerfesten. Marianne er teologistudent på MF, og begynner på sitt siste studieår før hun er ferdig.

Musikere:

Kåre Øgreid er musikalsk ansvarlig på Sommerfesten. Han jobber musikkmedarbeider i Centralkirken i Oslo og har oppdrag diverse andre steder. Kåre er opptatt av at folk skal kunne synge med på kveldsmøtene på Sommerfesten, at sangene skal ha godt innhold og god og sangbar melodi, og et arrangement som bærer sangen og gjør den spennende.
Kåre spiller selv piano i bandet, med seg har han Håkon Øgreid på gitar, Jørgen Helliesen på trommer og Bjørn Løkling på gitar.
Selvsagt blir det også en gruppe forsangere som leder an i sangen. Disse blir presentert når alle er på plass.

Tekniker:

Nils Alex Rama Engeness har vært ansvarlig lydmann på Sommerfesten i flere år nå, og han er klar for sommeren også. Han er en slik lydmann som vet hvem som trenger utstyr for teleslynge, har oversikt over møtet lenge før møtelederen, og fikser hva det skulle være uten at vi legger merke til det. Nils er butikksjef i en av nordens største musikkbutikker, og tar i tillegg oppdrag som lydmann.
Med seg på teknikerbordet vil han ha noen på lys, skjerm og kamera, men navn på disse er ikke helt i boks enda.