Program Sommerfesten 2019

Dagsprogram Sommerfesten for de voksne

Torsdag 23. juli
16.00 Innsjekking starter
17.30 Middag i spisesalen
18.30 KickOff for hele Sommerfesten på plassen ved kafeteriateltet
20.00 Kveldsmøte

Fredag 24. juli
08.00-09.30 Frokost i spisesalen
09.30 Seminarer
           Bibeltime med Anne-Grete Spæren Rørvik
           De nye sosiale prinsippene 1 med Neal Christie
11.15 Fredtun Games for hele Sommerfesten på plassen ved ungdomsteltet
13.00 Lunsj i spisesalen
           (Fritid)
15.30 Seminarer
           De nye sosiale prinsippene 1 med Neal Christie
           Barn og unge og tro med Anne Thompson
           Korseminar med Martin Alfsen
           Kreativt verksted med Hilde Augensen og Laila Andreassen
           (Og vi jobber med flere seminarer)
17.00 Middag i spisesalen
19.00 Kveldsmøte i Stavernhallen
21.00 Konsert med Reflex i Stavernhallen

Lørdag 25. juli
08.00-09.30 Frokost i spisesalen
09.30 Seminarer
           Bibeltime med Anne-Grete Spæren Rørvik
           De nye sosiale prinsippene 2 med Neal Christie
11.15 Misjonsmarked for hele Sommerfesten (merk tiden!)
12.15 Misjonsløpet starter
13.00 Lunsj i spisesalen
             (Fritid)
15.30 Seminarer
           De nye sosiale prinsippene 2 med Neal Christie
           Barn og unge og tro med Anne Thompson
           Korseminar med Martin Alfsen
           Kreativt verksted med Hilde Augensen og Laila Andreassen
           (Og vi jobber med flere seminarer)
17.00 Middag i spisesalen
18.30 Underholdning ved kafeteriateltet for hele Sommerfesten
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen


Søndag 26. juli
11.00 Gudstjeneste i Stavernhallen for hele Sommerfesten og alle andre
13.00 Lunsj i spisesalen