Forsiden>Brunstad Christian Church tatt opp i Norges Kristne Råd som medlem

Brunstad Christian Church tatt opp i Norges Kristne Råd som medlem

Metodistkirken stilte seg bak styrets anbefaling om å vente, men ønsker BCC velkommen inn i rådet som fullt medlem.

Det ble en lang og til tider komplisert saksbehandling om prosedyrer og saksinnhold i dagens rådsmøte i Norges Kristne Råd. Det var søknaden om medlemsskap fra Brunstad Christian Church (BCC), tidligere kjent som Smiths venner, som stod på dagsorden.

I høringsrunden var Metodistkirken positive til prosessen der BCC har åpnet seg mer mot det kristne fellesskapet. Samtidig mente vi at det var behov for at prosessen fikk mer tid, før BCC gikk fra observatørstatus til fullt medlem.

I en avstemning om en skulle realitetsbehandle søknaden, ble det et knapt flertall av 23 mot 20 som ønsket å realitetsbehandle saken nå.

I den endelige avstemningen var det 21 som stemte for medlemsskapet, 19 som stemte mot og to som stemte blankt. Siden det kun var krav om simpelt flertall, ble medlemsskapet innvilget.

I en kommentar til Brobyggeren sier biskop Christian Alsted at vi ønsket å gi den prosessen som BCC og fellesskapet i NKR er i gang med mer tid. Nå er imidlertid BCC medlemmer, og det gir en ny situasjon.

- Vi vil respektere den beslutningen som rådsmøtet har gjort. Vi hadde gjerne sett at vi hadde ventet en stund, og at BCC fortsatte i en observatørstatus. Men nå er de medlemmer og vi ønsker dem velkommen i fellessskapet.

Vi vil ta vårt ansvar for å bygge gode og respektfulle relasjoner med BCC i tiden som kommer. Vi har allerede avtalt et møte mellom våre to kirkeledelser i oktober, så dette er vi allerede i gang med. I denne prosessen vil vi søke å få svar på de spørsmålene som vi har til BCC.

Det har vært en positiv prosess i BCC med en større grad av åpenhet og tilnærming til andre kristne kirker. Det er jo deres ønske om medlemsskap et tydelig tegn på. Jeg håper og forventer at denne utviklingen fortsetter, avslutter Alsted.

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Biskop Alsted skrev en artikkel til siste utgave av Brobyggeren, der kun deler av teksten kom på trykk. Les hele artikkelen om kirkens muligheter og utfordringer her. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer
Powered by Cornerstone