Sett avtrykk...

Sko kan være så mangt, de kommer i alle slags fasonger, størrelser og farger. Slik er det også med mennesker, ingen er like.

Sko er med på å vise hvem vi er, og vi er helt avhengige av skoene for å kunne bevege oss. Mangfoldet av ulike typer sko kan også gi et godt bilde på hvordan en menighet ser ut, og hvordan folk setter sine fotavtrykk i menigheten. Medlemmene i menigheten har ulike oppgaver, og er med og preger den på sin måte. Samtidig er også medlemmene avhengige av hverandre for å utvikle og skape bevegelse i menigheten. Med skoene våre går vi mange steder, og i menigheten har vi mulighet til å gå ut og tjene Gud.

Samuel, som var en ung gutt, hørte Guds stemme flere ganger før han forsto hva det var. Da presten Eli fortalte han at det var Gud som talte til ham sa Samuel: Tal, Herre, din tjener hører.

Som ettåring har du mulighet til å lytte til Guds stemme og være en tjener for Gud ved å sette dine fotavtrykk med dine sko i en menighet. Vær med og skap bevegelse, bli ettåring!

 

 

Powered by Cornerstone